Regeneratorul magnetic monopolar

Ideea încorporării magneţilor permanenţi în armătura motoarelor este relativ nouă şi permite obţinerea de curent sau tensiune electrică fără utilizarea inelelor colectoare sau a comutatoarelor, în cazul în care acesta este folosit ca generator. Pentru realizarea unui motor cu armătură de magneţi permaneţi, cu poli nord-sud, ar fi necesară inversarea periodică a curentului şi tensiunii aplicate bobinelor de câmp, astfel încât să se obţină sincronizarea cu viteza de pornire a rotorului şi atracţia/repulsia polilor armăturii cu magneţi permanenţi. Pentru controlul comutării ar putea fi folosit un dispozitiv Hall sensibil la câmpul magnetic.
Dacă plecăm însă de la ideea conceperii unui rotor cu magneţi permanenţi şi ne bazăm doar pe efectul respingerii magnetice, inversarea curenţilor nu ar mai fi necesară. Sunt necesari doar 4 magneţi puternici tip bară, ce trebuiesc plasaţi la 90o unul de celălalt, toţi cu aceeaşi polaritate spre exterior. Ca la orice proiect cu magneţi permanenţi este important ca distanţa dintre aceştia să fie egală, iar cele 4 bare laminate şi înfăşurările statorului trebuiesc montate în aceeaşi configuraţie, orientate pe aceeaşi direcţie şi cu un capăt către exterior.
De asemenea, câmpurile statorului ar putea fi montate şi vertical, nu numai orizontal ca în figură, atâta timp cât polii electromagnetului corespund ca sens cu cei ai magneţilor permanenţi ai armăturii. În cazul barelor plate din desenul anterior, magneţii permanenţi sunt montaţi etajat, între două materiale nemagnetice prevăzute cu un ax central, dar pot fi realizate şi alte configuraţii.
Pentru utilizarea dispozitivului ca generator este necesară rotirea ansamblului magneţilor permanenţi, ce vor induce un câmp pulsator în înfăşurările statorului, care va depinde de intensitatea câmpului magnetic şi de viteza rotorului. Pentru a-l folosi ca motor este necesar un braţ conductor în cruce, montat în centrul rotorului şi care să facă un contact intermitent cu un alt conductor fix, legat la o linie de transmitere a impulsurilor. De fapt, este vorba doar de deschiderea şi închiderea debitului de curent pentru producerea efectului de respingere, ce trebuie să existe atunci când magneţii şi bobinele sunt aliniate reciproc.
De reţinut: toate spaţiile libere dintre polii rotorului şi cei ai statorului trebuie să fie cât mai mici posibil. Statorul trebuie să fie realizat din bucăţi de oţel laminat, iar bobinele trebuie să fie realizate din sârmă foarte bine izolată. Desigur, proiectul poate fi realizat şi cu mai mult de 4 magneţi permanenţi, cu condiţia realizării sincronizării între câmpurile magnetice ale bobinelor şi cele ale magneţilor permanenţi.
O variantă a acestui dispozitiv a fost realizată de neo-zeelandezul Robert Adams, care a conceput o combinaţie motor-generator, ce reîncarca automat acumulatorii folosiţi pentru acţionarea motorului. Pe Internet sunt disponibile chiar detalii legate de performanţele obţinute de Adams şi multe confirmări venite din partea unor experimentatori din diferite ţări.

Categorii: științe neconvenționale energie liberă și gratuită aparate și dispozitive free energy

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License