Dispozitiv de regenerare a energiei Heinrich Kunel

Brevetul DE nr.3024814, ce i-a fost acordat în 28.01.1982 lui Heinrich Kunel pentru lucrarea ’’Metode și dispozitive de producere a energiei’’, se referă la diferite metode şi dispozitive de producere a energiei prin conversia fluxului magnetic fără utilizarea elementelor rotative (cum ar fi magneţii permanenţi ce induc un flux variabil) prin crearea unei variaţii temporale maxime ale curentului electric indus de flux, fără circuit termic, moment de torsiune şi proces chimic, în aşa fel încât curentul electric este multiplicat de n-ori.
Problemele legate de producerea, transportul şi consumul de energie sunt binecunoscute specialiştilor. Transformarea energiei primare convenţionale în energie electrică utilă este costisitoare, iar distrugerea materiilor prime generează pericole ce pot duce până la dispariţia civilizaţiei. Pentru a reduce sau chiar a elimina dezavantajele procesului distructiv de producere a energiei, invenţia lui Kunel propune o metodă de regenerare a curentului electric prin inducţie magnetică fără utilizarea momentului de torsiune, prin transformarea fluxului constant al magneţilor permanenţi într-un flux variabil în timp, de genul impulsurilor, ce poate induce un curent electric.

Kunel_fig
Kunel_fig1
Kunel_fig2
Kunel_fig3
Kunel_fig4
Kunel_fig5
Kunel_fig6

Conform acestei invenţii, una din metode constă în plasarea unui miez magnetic (realizat dintr-un aliaj de fier cu pierderi foarte mici) în prelungirea unui puternic magnet permanent. Urmând procedura descrisă de invenţie, dacă se uneşte un capăt al barei magnetice cu un pol al magnetului permanent, atunci ambele părţi formează împreună un magnet. În timpul magnetizării miezului, acesta este parcurs de un flux magnetic ce induce un curent electric în spirele înfăşurate în jurul barei de fier. Dacă lângă magnetul permanent realizăm o bobină în aşa fel încât curentul electric ce o străbate reduce sau chiar întrerupe fluxul magnetic în miezul de fier, atunci se poate obţine un curent electric variabil prin modificarea periodică a fluxului indus.
Dacă întreruperea fluxului magnetic se realizează într-un timp suficient de mare (de ex. pe durata unei oscilaţii a curentului alternativ), atunci în bobina de inducţie a miezului magnetic ia naştere un curent electric. La fiecare schimbare de fază, bobina de întrerupere înfăşurată lângă magnetul permanent este străbătută de curent electric, iar fluxul magnetic al acestuia este blocat şi eliberat periodic.
În bobina de inducţie, fluxul magnetic variabil din miezul de fier dă naştere unui curent electric pulsator. Acest efect mai poate fi obţinut şi dacă utilizăm curent continuu pentru bobina de întrerupere, dacă acesta este aplicat periodic înfăşurării. Impulsurile întrerup fluxul magnetic indus în miezul de fier cu frecvenţa cu care sunt aplicate, rezultând aşadar un flux şi un curent oscilant în bobina de inducţie.
S-a descoperit că fluxul indus de magnetul permanent atinge densitatea sa maximă în miez, inclusiv la capătul liber al miezului magnetic, chiar dacă pe acesta sunt plasate numeroase bobine cu acelaşi număr de spire, realizate din conductori de aceeaşi grosime ca cea a bobinei de întrerupere, fără a se constata modificări ale valorii densităţii fluxului magnetic sau ale remanenţei magnetului permanent.
Magnetul permanent nu este demagnetizat prin utilizarea câmpului său magnetic pentru producerea unui flux variabil în miezul de fier, deoarece nu este extrasă din el nici o energie; în acest mod, înfăşurările inductive ale miezului electromagnetic pot produce un curent chiar mai mare decât cel consumat pentru funcţionarea bobinei de întrerupere. Astfel, cu ajutorul miezului electromagnetic, întregul curent consumat este indus conform relaţiei specifice transformatoarelor.
Tocmai de aceea este absolut necesară producerea fluxului inductiv variabil prin utilizarea unui magnet permanent. După înţelegerea principiului de funcţionare se pot construi generatoare lineare sau circulare de energie electrică liberă, fără a fi nevoie de rotoare, ancore sau tot felul de elemente mobile care să genereze momente de torsiune. Frecvenţa impulsurilor electrice ce trebuiesc aplicate bobinei de întrerupere trebuie astfel aleasă, încât fluxul magnetic variabil indus în miezul magnetic să poată atinge valoarea maximă a magnetului permanent.

Categorii: științe neconvenționale energie liberă și gratuită aparate și dispozitive free energy

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License