Bateria cu apă tip Stubblefield

Pentru Bateria Electrică inventată de Nathan B.Stubblefield din Murray, Kentucky, a fost emis brevetul U.S. nr.609969 datat octombrie 1896. Cu drepturi de folosire a brevetului a fost menţionat şi William G. Love. Invenţia consta într-un nou tip de baterie electrică şi reprezenta un mijloc eficient de generare a curenţilor electrici, a căror intensitate este suficient de mare pentru a prezenta importanţă practică. Bateria furnizează nu numai un curent principal constant, ci şi un curent temporar secundar indus.
Este binecunoscut faptul că în cazul unui ansamblu cuplat voltaic şi introdus în pământ umed, elementul pozitiv suferă o acţiune galvanică de o intensitate suficient de mare pentru a produce curent atunci când cele două terminale sunt puse în contact. Acest tip de baterie a fost denumit ’’Baterie Apoasă’’ şi era folosită pentru încărcarea electrometrelor, dar nu era capabilă să genereze un curent considerabil din cauza rezistenţei interne mari pe care o avea.
Bateria Stubblefield reprezintă o perfecţionare a Bateriei Apoase, deoarece utilizează un tip nou de cuplaj galvanic, capabil să multiplice curentul furnizat de celulele voltaice obişnuite şi în acelaşi timp să producă un câmp magnetic suficient de puternic pentru a induce un curent corespunzător într-un solenoid sau o bobină secundară. Din acest punct de vedere, invenţia reprezintă un anumit tip de baterie voltaică cu puternice proprietăţi inductive magnetice, ce furnizează un curent suficient de intens pentru a prezenta importanţă practică.
Conform specificaţiilor patentului, Bateria Stubblefield reprezintă o combinaţie între o baterie electrică şi un electromagnet, ce a fost adaptată pentru utilizarea apei ca electrolit şi care cuprinde o piesă din oţel moale şi un cuplaj voltaic realizat din cupru şi sârme izolate de oţel, înfăşurate în straturi separate, ce formează o bobină în jurul piesei din oţel moale.

Categorii: științe neconvenționale energie liberă și gratuită aparate și dispozitive free energy

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License